Gores d. o. o.

Družba za upravljanje z nepremičninami

Gores d.o.o. je družba za trgovanje z lastnimi nepremičninami z več 10 letno tradicijo.
Delo naše družbe je osredotočeno na urejanje pravnih stanj, nakup, oddajo in prodajo lastnih nepremičnin; poslovnih prostorov.

Smo specializirani za nepremičninske posle na tržišču:
– Slovenije (Velenje – center, Ljubljana – center),
– Srbije,
– Hrvaške,
– Bosne in Hercegovine.

 

Gores d.o.o., real estate trading company with more than 10 years of tradition. The work of our company is focused on the regulation of legal status, the purchase, rental of own real estate; business premises.

We specialize in real estate market business in:
– Slovenia (Velenje – center, Ljubljana – center),
– Serbia,
– Croatia,
– Bosnia and Herzegovina.

 


Od začetka našega poslovanja namenjamo našo pozornost zadovoljstvu naših partnerjev.

Od početka poslovanja obraćamo pažnju na zadovoljstvo naših partnera.

Since the beginning of our business, we have been paying our attention to the satisfaction of our partners.